Günümüzde merdiven boşlukları binanın geri kalanından daha iyi yangın dayanımına sahiptir. Başka bir deyişle, binanın geri kalanı yanarken insanların dışarı çıkabilmesi için merdivenler yanmaz. Bir binada yangın çıktığında, merdiven basınçlandırma fanı, dumanın kaçış yolunu kesmesini önlemek için temiz dış havayı merdiven boşluğuna zorlamaktadır.

Bu kapsamda yüksek katlı bir binada yangın çıkması halinde, merdiven basınçlandırma fanı (SPF), merdivenlerdeki havayı basınçlandırmak için temiz dış havayı kullanır. Basınçlı hava, insanların yangından kaçmasına ve itfaiyecilerin yangınla mücadele etmesine de yardımcı olur. ERF Group ürünleri bu konuda son derece profesyonel ve son teknolojiye uygun özelliklere sahiptir.

Merdiven Basınçlandırma Fanları Nedir?

Merdiven basınçlandırması, bir yangın sırasında merdivenin binanın geri kalanından daha fazla basınca sahip olmasını sağlamaktadır. Bu şekilde, kapılar açıldığında merdiven boşluğundaki yüksek basınç dumanı tekrar zemine iter ve kaçış yolunu dumandan arındırır.

Dumansız kaçış yolu aynı zamanda yangınla mücadele eden itfaiyeciler için dumansız bir giriş yolu görevi de görüyor. Yangın alarm sistemi dumanı algıladığında otomatik olarak açılır. İtfaiyeciler yangınla mücadele ederken, yangın alarm sistemi merdiven basınçlandırma fanlarını açmamışsa itfaiyeciler tarafından çalıştırılır.

İnsanlar yangından kaçarken ve merdivenlere ulaşmak için kapıları açtıklarında, duman doğal olarak yangın tabanından merdiven boşluğuna doğru yükselecektir. ERF Group merdiven basınçlandırma sistemleri, dumanı zemine geri iterek merdiven boşluğundan uzak tutan merdiven basınçlandırma fanı, merdiven boşluğundaki havayı basınçlandırır.

Merdiven Basınçlandırma İşlevleri

Basınçlandırmanın işlevleri yangın merdiveni ve asansörlerine duman girişini engelleyerek, yangından arındırılmış bir ortama insan ulaşımını sağlamak ve itfaiyeciye uygun ulaşım güzergahını sağlamaktır.

Konutlar dışındaki binaların yangından korunmasına ilişkin yönetmeliğe göre tüm binalarda merdiven kovasının yüksekliği 30,5 m'den fazla ise yangın merdivenlerine basınç uygulanması gerekmektedir.

Evlerde bu yükseklik 51,50 m'dir. Basınçlandırma sistemi çalışırken, kapılar kapalıyken merdiven boşluğu ile bina kullanımı arasındaki fark en az 50 Pa olmalıdır. Bu basınç farkı, dumanın kullanım alanından merdivene veya asansör kovasına sızmasını önlemek içindir.

ERF Group farklı ürün seçenekleriyle gerekli basınç farklarını yaratarak sızıntıyı önler. EC hücreli fanlar, çatıya monte eksenel fanlar, AC hücreli fanlar ve eksenel hücreli fanlar, merdiven ve kaldırma basınçlandırma amaçları için mevcuttur.

Merdiven Basınçlandırma Özellikleri

Yüksek katlı bir binada merdivenler genellikle tek çıkış yolunu temsil eder. ERF Group merdiven basınçlandırma işlemlerinde çıkış merdivenlerinin dumansız olması ve tasarıma uygun olması zorunludur. Çoğu bina kodu şunları gerektirir:

  • Yüksek katlı bir binadaki yangın merdivenlerinin dumanı dışarıda tutmak için basınçlandırılması gerekir.
  • Dumanın merdivenlere, sığınma alanlarına, asansör boşluklarına veya benzer alanlarda merdiven basınçlandırılması yapılır.
  • Sığınma alanlarında ve çıkış yollarında yaşanabilir bir ortam sağlayın tahliye için gereken süre boyunca tüm basınçlandırma işlemlerinin yapılması gerekir.
  • Binadaki görünürlüğü artırarak yangın ve kurtarma operasyonu kolaylaştırılır.
  • Genelde uzun ömürlü kullanım özelliğine sahiptirler.
  • ERF Group ürünleri her alana uygun şekilde tasarım ve teknik özelliklere sahiptir.

Merdiven Basınçlandırma Sisteminin Önemi

Binalarda yangın sırasında oluşan duman, ısıl genleşme, doğal taşınım ve baca etkisi gibi faktörlerin etkisiyle merdivenlere, asansör boşluklarına ve diğer dikey şaftlara doğru gitme eğilimi gösterir. Binaya yayılan duman, itfaiye ekiplerinin müdahalesini engelliyor ve insanların güvenli bir şekilde kaçmasına olanak vermiyor.

Merdiven basınçlandırma sistemleri bu sorunu çözmenin en etkili yöntemlerinden biridir. 1960'lı yıllarda yüksek binaların merdiven boşluklarını dumandan korumak amacıyla basınçlandırma sistemlerinin kullanılması yaygınlaştı.

ERF Group basınçlandırma sistemleri, dumanın merdivenlerde, asansör boşluklarında ve dikey şaftlarda erişimini engellemek, aynı zamanda yangının başladığı alanda dumanı kısıtlamak ve dumanı yangın alanından uzaklaştırmak amacıyla mekanik havalandırma ile yüksek basınç oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.

Böylece ERF Group basınçlandırma sistemleri dumanın tüm otoparka yayılmasını önleyerek insanların güvenli bir şekilde kaçabilmesi için yangın merdivenlerinin dumansız olmasını sağlar. Ayrıca itfaiyecilerin müdahale etmek için yangın kaynağına erişmesine yardımcı olur.

Merdiven Basınçlandırma Zorunluluğu

ERF Group merdiven basınçlandırma kurulumları yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır. Yüksek katlı bir binada merdivenler genellikle yangın sırasında tek çıkış yolunu temsil eder. Çıkış merdivenlerinin dumansız olması ve bina sakinlerinin çıkış hızını artıran tasarım özelliklerini içermesi zorunludur.

Çoğu bina yönetmeliği, yüksek binalardaki yangın merdivenlerinin dumanı dışarıda tutacak şekilde basınçlandırılmasını gerektirir. ERF Group merdiven boşluğu basınçlandırması çeşitli amaçlara hizmet eder. Dumanın merdivenlere, sığınma alanlarına, asansör boşluklarına veya benzeri alanlara geçişini engeller.

Tahliye için gereken süre boyunca sığınma alanlarında ve çıkış yollarında yaşanabilir bir ortam sağlar. Yangınla mücadele ekibinin binadaki görünürlüğünü artırarak yangın ve kurtarma operasyonunu kolaylaştırır. Bu nedenle çalışma prensipleri gereği her binada insan sağlığı için olması zorunlu bir sistem olarak görebiliriz.

Merdiven Basınçlandırma Çeşitleri

Basınçlandırma sistemleri merdivenlerde pozitif basınç oluşturmak için mekanik fanlar kullanır. İki temel basınçlandırma ilkesi korunur:

  • Bariyer boyunca basınç farkı.
  • Yeterli büyüklükte ortalama hız.

ERF Group kurulum aşamalarında lobi ve merdiven boşluğu (yeşil ile işaretlenmiş) kaçış yolları, sığınma alanı ve yaşanabilir ortam olarak sınıflandırılabilir. Bunlar, en az birkaç ardışık kat için her kat seviyesinde aynı konumda kendilerini her zaman tekrar eder.

Merdiven Basınçlandırma Sistem Dizaynı

Merdiven boşluğu basınçlandırma sistemi mekanik bir havalandırma sistemidir. Dikey binaların merdivenlerini basınçlandırmak için merdiven boşluğunda bulunan fan havayı emen, basıncı 0,10 – 0,45 inç su göstergesinde tutan fan setlerinin takılması gerekir.

Temel amaç, yangın durumunda dumanın içeri sızmasını önlemektir. Sistem, izole edilmiş bir bölmeye monte edilmiş elektrik motorlu bir fanın kurulumundan oluşur. Dış hava, partikül filtresine sahip bir panjur aracılığıyla yakalanır.

Fazla hava, uygun şekilde hesaplanıp uygun yerlere monte edilen manuel ve otomatik damperler sayesinde tahliye edilir. Bu durumda göz önüne alınması gereken tüm detaylar ERF Group tarafından tam teşkilatlı bir şekilde yapılmaktadır.

Merdiven Basınçlandırma Bileşenleri

Bir basınçlandırma sistemi iki ana bileşenden oluşur:

  • Besleme havası (korunacak alana havanın enjekte edildiği yer)
  • Tahliye havası (kapılar kapalıyken aşırı basıncı önlemek için)

Hava girişi için fanlar beslenir. Kanallar, terminal difüzörler ve havalandırma düzenlemelerinden oluşan dağıtım sistemleri kurulur. Fazla havayı tahliye etmek ve kapılar kapalıyken aşırı basıncı önlemek için otomatik hava tahliye delikleri/damperleri kurulur.

Yangın hizmetine uygun lokasyonlarda yangın alarmları, duman dedektörleri, emniyet anahtarları ve cihazlardan oluşan otomatik kontrol sistemi de sağlanır. Bu konuda ERF Group dikkat edilmesi gerekenler konusunda son derece profesyonel ve eksiksiz çalışmalar sağlar.

Merdiven Basınçlandırmada Dikkat Edilecek Noktalar

Basınç çok yüksek olmamalıdır, maksimum seviyenin aşılması insan gücünün kapıyı açmasını zorlaştıracaktır. Bu nedenle ERF Group çalışmalarında inşaat ve montaj sırasında basıncın dikkatlice hesaplanarak uygun bir seviyede tutulması sağlanır.

Duman sırasında içeri girdikten sonra hemen kapı kapatılmalıdır. Çünkü kapı açıksa boşluklar daha geniş olacak ve merdivenlerin içinden gelen hava dışarıya çıkma eğiliminde olacaktır. Bir süre sonra kaçış alanı ile yangının dışındaki alan arasındaki havanın dengelenmesi mümkün olur.

Bu, havanın duman ve ateş içermesine neden olacak, zehirli gazlar merdivenlerin içine geri dönecektir. Bu noktada ERF Group ürünleri hem güvenilir hem de uygun tasarımda olmaktadır.

Salyangoz Fan ve Radyal Fan Arasındaki Farklar Nelerdir?
SONRAKİ YAZI