Dökümhaneler endüstriyel gelişimin ve modern hayatın kurulması açısından son derece önemli alanlardır. Buna karşın birçok kişinin bu dökümhaneler konusunda hiçbir fikri yoktur. Hayatınızdaki birçok metal parça, dökümhanelerde üretilmektedir.

Dökümhaneler, metallerin yüksek sıcaklıklarda üretilerek, ortaya çıkan sıvının kalıba döküldüğü ve katılaşmaya bırakıldığı alanlardır. Dökümhanelerde birçok farklı parça üretilebilmektedir. Birçok insan yalnızca boru parçası, motor gibi metal ürünlerin üretildiğinizi düşünse de, metal bileşenlere sahip her şey dökümhanelerde üretilebilmektedir. Bu dökümhaneler büyük fabrikalarda yer alabildiği gibi daha küçük üretim atölyelerinde de kullanılabilirler.

Bir ürünün döküm süreci oldukça zahmetli olabilmektedir. Ürünün boyutları, şekli, içeriği ve benzeri tüm faktörler döküm sürecini etkilemektedir.

Döküm Süreci Nasıl Gerçekleştirilir?

Dökümhanelerde, bir ürünün ortaya çıkması adına birçok farklı adım vardır. Bu adımlar genel olarak; kalıplama, eritme, dökme, enjeksiyon, temizleme, kızartma ve inceleme olarak adlandırılabilir. Metalin eritilerek sıvıya dönüştürülmesi ve bu sıvının döküldüğü kalıp, metale son şeklini vermektedir. Yaygın olarak kullanılan kalıp malzemesi ise silis kumudur. Bu malzeme ile döküm metaline ve yönteme bağlı olarak çeşitli malzemeler üretilebilmektedir.

Dökümhanede ilk olarak eritme fırını metal ile doldurulur ve erime noktasının üzerinde ısıtılır. Erimiş olan metal belirli bir boşaltma sıcaklığına ulaşır. Fırından ise dayanıklı astarlı bir çelik boşaltma kabına alınarak çıkarılır. Sonrasında herhangi bir safsızlık veya cüruf varsa, erimiş metal yüzeyin tepesinden süzülür. Bunun ardından kepçe, erimiş metali bir kalıp boşluğuna dökebilmek adına eğilir.

Kalıp soğudukta metal de katılaşmaya başlar. Bu işlemin ardından döküm kalıptan çıkarılarak temizlenir. Temizlenen döküm, istenen boyutları karşılaması açısından fettling işlemine tabi tutulur. Bu sayede fazla malzeme dökümden alınır. Dökümün özelliğine bağlı olarak, fırınlama işleminin süresi ve zorluğu farklılaşabilmektedir. Kimi döküm işlemleri daha hızlı ve basit iken kimi işlemler ise istenen malzemeye bağlı olarak çok daha ayrıntılı ve zor olabilir. Biten dökümler, temizleme işleminin ardından kontrol edilerek, sipariş teslim edilir.

Dökümhanelerde, parça tasarımı, prototipleme işlemi, montaj, takım oluşturma gibi bir dizi işlem yapılabilmektedir. Modern bir dökümhane ağır mekanize edilmiştir. Farklı dökümhanelerde değişik malzemeler üretilebilmektedir. Bir kalıp yaptırmak istediğinizde dökümhanenizi, istediğiniz parçaları eritebilecek düzeyde cihazları olanlar arasından seçmeniz gerekir.

Kum Döküm

Dökümhanelerde kullanılan en yaygın yöntemlerden biri kum dökümdür. Kum döküm genellikle demir, bronz, alüminyum, pirinç gibi malzemelerle büyük parçalar üretmek için kullanılmaktadır.

Eritilen metal daha önce oluşturulan doğan veya sentetik kum kalıp boşluna aktarılmaktadır. Kum boşluğu, parçanın neredeyse birebir kopyası olan ahşap metal ile yapılmaktadır. Bu kalıplar için zaman zaman metal de kullanılabilmektedir.

Kum Kalıba Döküm

Dökümhanelerde en çok kullanılan yöntemlerden biri kum kalıba dökümdür. Maliyetlerinin çok düşük olması ve farklı boyutlardaki parçalara rahatlıkla uygulanması sebebiyle kum kalıba döküm en çok tercih edilen seçenektir. Kum kalıba dökümde elle kaplama ya da makine yardımıyla kaplama yapılabilmektedir.

Döküm sırasında genel olarak yerçekiminden faydalanılır ve döküm parçalarının seri üretimi yapılabilmektedir. Kum kalıba döküm yönteminde birkaç gram ağırlığından 400 tona kadar parçaların dökümü yapılabilmektedir.

Kum Kalıba Dökümde Model Tasarımı

Dökümhanelerde, imalat için gelen parçaların resmi doğru şekilde okunmalı ve hatasız biçimde kalıplar oluşturulmalıdır. Döküm parçasının sağlıklı yapılabilmesi adına ölçünün tam olmasını ve teknolojik kurallara harfiyen uyulması gerekir.

Üretilmek istenen model, kısa zamanda basit bir şekilde üretilecek şekilde tasarlanmalıdır. Model elde ya da makinede kalıplanabilir. Bununla birlikte özellikle elde yapılan kalıplama işlemlerinde personelin deneyimli ve bu alanda uzman olması son derece önemlidir.

Kalıbın çok iyi çıkarılması, erimiş metalin kalıba kolay ve hatasız akmasını sağlar. Bunun yanı sıra kalıpta cüruf ve hava boşluğu kalmayacak şekilde dizayn edilmesi gerekir.

Sorunsuz Döküm için ERF Grup Dökümhanesi

ERG Grup dökümhanesinde, ürettiğimiz makinelerin, fanların, pompaların ve farklı malzemelerin yanı sıra talebinize göre de üretim yapılmaktadır.

Tasarladığınız projeleri bize getirerek, dökümünü modern cihazlarla donatılmış, uzman personelimize yaptırabilirsiniz. Bu sayede hem prototiplerinizi, hem seri üretim ürünlerinizi doğru ve kaliteli bir biçimde üretebilirsiniz. Dökümhane’de imal edebileceğiniz ürünler ve fiyatlarla ilgili bize ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.