Aynı anda çok sayıda insanın bir arada zaman geçirdiği konser salonlarında seyircilerin konforlu ve rahat bir şekilde gösteri seyretmesi için havalandırma sistemlerine ihtiyaç oldukça fazladır. Yalnızca katılımcıların değil müzisyenlerin performansı ve personelin enerjisi de ortamın koşullarından etkilenir. 

Konser Salonu Havalandırma Sistemleri

ERF Group olarak konser salonu gibi hava akışının çok önemli olduğu kapalı alanlarda gereksinimlerinizi karşılamaya yardımcı olacak yenilikçi havalandırma sistemleri üretiyor, hizmetinize sunuyoruz. Sıcaklık, nem ve partikül filtreleme gibi kapalı ortamlarda hava giriş çıkışını dengeleyecek çözümler üretiyoruz. 

Konser Salonlarında Neden Havalandırma Sistemlerine İhtiyaç Duyulur?

İyi havalandırılmış yapılarda aerosoller yoluyla bulaşma riski düşük seviyededir. Konser salonları gibi performans mekanlarında termal konfor göz önünde bulundurularak taze hava miktarın en üst düzeye çıkarmak önemlidir.

Kötü havalandırma sistemi olan konser salonlarında havada taşınan patojenlerin birikme riskinin daha yüksek olabileceği alanlar mevcuttur. Bu tür alanlardaki havalandırma sistemlerinin tekrardan kontrol edilip etkili havalandırma uygulamalarıyla yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir. 

Tiyatro salonu, performans salonu, konferans salonu, konser salonu ve canlı müzik salonu gibi mekanlar kapı ve merdivenlerle birbirine bağlı olsa da, farklı bağımsız birimlerden oluşur. Herhangi bir mahalde iyi derecede havalandırmanın sağlanması, diğerinde uygun düzeyde havalandırmanın sağlandığını garanti etmez. Bu nedenle bina içerisinde bulunan her odanın – bağımsız birimin gereken özende havalandırılması gerekir. 

Konser Salonu Havalandırma Sistemleri

Konser salonlarında havalandırma sistemlerinin uygulanmasında mevcut binanın tasarımı ve yönetmeliği önemli bir kriterdir. Özellikle 3 farklı yapı türünden bahsedilebilir. Bunlar:

 • Mevcut bina yönetmeliklerine geniş ölçüde uygun havalandırma sağlayan amaca yönelik modern mekanlar,
 • Amaca uygun olarak inşa edilmiş ancak mevcut standartlara uygun havalandırma sistemlerine sahip olmayan eski mekanlar,
 • Performanslara izin vermek için orijinal yapısı değiştirilmiş eski ve bazı yeni mekanlar.

Bu tür binaların tasarımlarına göre uygun bir havalandırma sistemi seçilir. İdeal havalandırma sistemleri ise şu şekildedir:

 • İhtiyaç duyulan alanlara taze hava sağlamak, havayı sirküle etmek, eski havayı dışarı çıkarmak, soğuk hava akımlarını düşük seviyeye indirgemek ve enerji tasarrufu sağlamak için havanın bir bölümünü yeniden dolaştırmak suretiyle mekanik havalandırma yapmak. Bu işlem daha çok fanlar yardımıyla yapılmaktadır. Sirkülasyon fanları, aksiyel fanlar ve radyal fanlar bunlara birer örnektir.
 • Boşluğa taze hava temin etmek, mevcut havayı dağıtmak ve açık bölümler vasıtasıyla eski havayı çıkarmak için kaldırma kuvveti veya hava akımı kullanan doğal havalandırma bir diğer sistemdir. Doğal havalandırmanın uygulanabilir olması için mekanda sofistike havalandırma delikleri olmalıdır.
 • Aynı anda hem doğal hem mekanik hem de hibrit havalandırmanın uygulanması. 

Bahsettiğimiz bu havalandırma sistemi uygulamalarında hava dağıtım stratejisi iki farklı şekilde işlemektedir. Birincisi taze havanın düşük seviyeden verildiği ve bayat havanın yüksek seviyeden atıldığı ye değiştirme havalandırması, diğeri de soğuk taze havanın yüksek seviyede sağlandığı, alçalırken ilgili alandaki hava ile karıştığı ve bayat havanın yüksek seviyeden dışarı atıldığı havalandırmadır.

Konser Salonu Havalandırma Sistemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Konser salonu gibi mekanlara kurulması planlanan havalandırma sistemleri, maksimum dolulukla başa çıkacak şekilde tasarlanmalıdır. 

 • Sıcaklık Kontrolü

Mekan içerisindeki sıcaklıkların ideal sınırlar dahilinde kalmasını sağlayan mekanizma taze hava tedarik etmekte zorlanıyorsa, havalandırma oranı daha yüksek olabilir. Bunun sebebi, sıcaklık düzenlemesi için gerekli olan taze hava oranlarının genellikle tesislerdeki minimum hava oranlarından daha yüksek olmasıdır. 

 • Temiz Havanın Önemi

Bir gösteri veya konserden tam anlamıyla keyif alabilmek için seyircinin temiz hava solurken termal ve akustik konfor için ideal koşullarda olması gerekir. Havalandırma sistemleri nem, sıcaklık ve temiz hava gibi kriterlere göre sürekli olarak izlenmeli ve otonom sistemler uygulanmalıdır.

 • Enerji Maliyetlerinin Düşürülmesi

Bu tür büyük yapılarda enerji faturalarının büyük bir bölümünü havalandırma sistemleri oluşturur. Mevcut zorlukların üstesinden gelmek ve enerji faturalarını azaltmak için temel yaklaşım; işletme maliyetlerini düşürürken termal verimliliği artırmak olmalıdır.  

 • Havada Taşınan Patojenlerin Azaltılması

Kişi başına daha düşük havalandırma oranları nedeniyle havada taşınan patojenlerin birikme riskinin daha yüksek olabileceği bazı alanlar vardır. Bu tür alanlarda havalandırma sistemlerinin bir ye değiştirme tipi olup olmadığını ve dolayısıyla tabakalaşmanın meydana gelme olasılığının değerlendirilmesi gerekir. 

 • Çevresel Gürültünün Azaltılması

Havalandırma sistemleri konusunda uzman olan ERF Grup, optimum işletme maliyetlerini korurken, uzun yıllar sorunsuz bir havalandırma sağlayan sistemlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Çevresel gürültünün azaltılması, çok amaçlı salonlara kurulan yüksek enerji performanslı klima üniteleri için kilit bir unsurdur. ERF Grup, bu özel akustik gereksinimleri karşılamak için özel olarak tasarlanmış havalandırma sistemleri konusunda müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Salyangoz Fan ve Radyal Fan Arasındaki Farklar Nelerdir?
SONRAKİ YAZI