Klima santrali çalışma prensibi dahilinde bulunduğu alana temiz hava vermesi, nem oranın ve sıcaklığın ayarlanması, havada yer alan toz ve parçacıklardan arındırılması amacıyla çakışan sistemdir. Yani aslında bir çeşit hava temizleyici formatı taşımaktadır.

Klima Santrali Nedir, Nasıl Çalışır

Çektiği havayı tamamen arındırıp temizleyerek, gerekli değerlerin oluşturulması ve ortamdaki havanın olması gereken fonksiyon biçimine gelmesi sonrasında ortama yeniden aktarılmasını sağlamaktadır.

Klima Santrali Nedir?

Klima santrali pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Özetle bahsetmek gerekirse bulunduğu ortama girecek olan havanın, çeşitli hazırlama ve filtreleme işlemlerini yapabilen aletlere verilen isim olarak tanımlanabilir. Başka bir tanımla klima santrali atmosferden alınan havanın farklı şartlandırmalar neticesinde bulunduğu ortama yeniden gönderilmesini sağlayan cihazlardır.

Klima santralleri kapalı ortamda yer alan havanın nemini ve sıcaklığını olması gereken ya da istenen şartlara getirerek sabit tutmayı sağlamaktadır. Buna bağlı olarak sizler dilediğiniz konforu elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bir diğer olumlu özelliği ise dış ortamdan aldığı taze havada yer alan katı partikülleri, mikroorganizmaları ya da gazları tutarak bulunduğu ortamda devamlı bir şekilde hava temizleme görevine sahiptir.

Klima Santrali Çeşitleri Nelerdir?

Bilinmekte olan klima santrali çeşitleri 4 termodinamik hava şartlandırma işlevi ile çalışmaktadır. Bu fonksiyonlar ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Isıtma
 • Soğutma
 • Nemlendirme
 • Nem alma

Klima santralleri kullanım alanlarına ya da kullanım amacına göre farklılık göstermektedir.

Karışım Havalı Klima Santrali

Karışım havalı sistemli olan klima santrali, egzoz havasında yer alan hava ile istenildiği kadar taze hava karışımı yapabilmektedir. Egzoz havası dış mekanda bulunan hava ile ortalama aynı oksijen miktarına sahip ise taze hava egzoz havası ile karıştırılıp taze hava damperi kısılabilir.

Ancak bu sistem hastaneler için veya ilaç fabrikaları için tercih edilmemelidir. Aynı şekilde mutfaklar ve egzoz havasının zararlı olabileceği yerlerde de karışım havalı klima santrali kullanım olmaması gerekir.

Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali

Bu tip klima santraline sahip alanlarda klima, havanın egzoz havası ile karıştırılması neticesinde ısı geri kazanım hücresi dahilinde enerjileri birbirlerine aktarma işlemi yapar. Havayı bu sayede düzene sokabilen klima santrali çeşididir. % 70‘lere varan verimli enerji kazanımı yaptığı da tespit edilmiştir. Bu nedenle kullanım alanı yaygındır.

Taze Havalı Santral Sistemi

Klima santral çeşitlerinden bir diğeri de taze havalı klima sistemidir. Bu tip sisteme sahip olan klima santrali atmosfer üzerinden elde ettiği havayı bulunduğu alana aktaran klima santrali olarak tanımlanabilir. Egzoz işlemi ise hücreli aspiratörler desteği ile sağlanır.

Hijyenik Klima Santrali

Ortamların havalandırılması için kullanılan klima çeşidi de Hijyenik klima santrali olarak karşımıza çıkmaktadır. Klima santrali çeşitleri arasında en fazla özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi gereken sistem bu çeşit de mevcuttur. Hijyenik klima santrallerinde mikroorganizmalar ve parçacık kesinlikle sistem içine girmemelidir.

Aynı zamanda santral içerisinde mikroorganizma oluşmamasına son derece dikkat edilmelidir. Hijyenik klima santrali için sağlıklı kullanımı adına nem oranı düşük tutulmalıdır ve su birikmesi önlenmelidir. Ayrıca kullanılan malzemelerin temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.

Bu ürünlerin mikroorganizma üretmeyeceğinden de emin olmak gerekir. Bu nedenle temizliğine ve bakımına dikkat edilmelidir ve çok önemlidir. Kullanım alanlarına bakıldığında ise SPA ve kapalı havuzlar gibi hijyenin önemli olduğu mekanlar olduğu görülmektedir. Bunlara ek olarak ise

 • Ameliyathaneler
 • Müzeler
 • İlaç üretim tesisleri
 • Laboratuarlar
 • Gıda üretim tesisleri de

En fazla kullanıldığı alanlar içerisinde yer alır.

Konfor Amaçlı Klima Santralleri

Bir diğer klima santrali ise Konfor amaçlı klima santralleridir. Bu çeşit klima santrali yaşam alanında yer alan taze hava ihtiyaçlarına bakılarak geliştirilmiş sistemlerdir. Konfor şartlandırma santrallerinin tercih edildiği kullanım alanları ise genel olarak sığınak havalandırma santralleri ve havuz nem alma santralleri yer almaktadır.

Endüstriyel Amaçlı Klima Santralleri

Mekanda endüstriyel amaçlı klima santralleri tercih edilen tesisler de bulunmaktadır. Endüstriyel amaçlı klima santralleri olan imalat ortamlarında, saniyede bir üretilen ürünler için en uygun hava koşullarını oluşturmak için tercih edilmektedir.

Bu nedenle kullanımı üretim sanayinde büyük önem taşımaktadır. Tesisteki havayı devamlı olarak tazeler ve ihtiyaç kapasitesini hesaplayarak bunu ayarlar. Endüstriyel amaçlı klima santralleri kullanım alanları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Kağıt üretim ve kullanım tesisleri
 • Seramik üretim tesisleri
 • Tekstil üretim tesisleri
 • Chiller soğutma projeleri
 • Petrokimya tesisleri

Klima Santralleri Nasıl Çalışır?

Çalışma prensipleri her klima santrali için farklı olabilmektedir. Bu nedenle klima santrali nasıl çalışır sorusunun birden fazla cevabı bulunmaktadır. Çalışma prensipleri genel olarak pek çok sistemde aşağıdaki gibi ilerlemektedir.

 • Damper motoru
 • Filtre
 • Isıtma veya soğutma sepantini
 • Vantilatör ve
 • Aspiratör yer almaktadır.

Bu parçalar dışında kalan sistem elemanları sistemin türüne göre artarak ya da azalarak değişkenlik göstermektedir. Örneğin aspiratör dışarıdan gelecek olan havada görev alır Vantilatör ise içeriden atılacak olan havanın dışarı aktarılmasını sağlayan elemandır.

Klima santralinin çalışması adına ise taze havanın damperler yardımı ile içeri verilmesi gerekir. Klima santrali çalışma prensibi diğer adımlar ise santral çeşidine göre değişkenlik gösterir. Genel olarak alınan taze hava çeşitli bölümlerden geçer ve amaca uygun istenilen hava ortama yeniden geri aktarılır.

Klima Santrali Bölümleri Nelerdir?

Tıpkı çalışma prensibinde olduğu gibi klima santrali bölümleri de klima santralinin çeşidine göre bazı değişiklikler gösterir. Santralin fiziksel ve teknik özellikleri bilinmesi önemlidir. Her biri ayrı bir önem taşımaktadır.

Karım odası şeklinde isimlendirilen bölüm farklı değerlerde yer alan havaların karışmasını ve ortama aktarılması istenilen havanın dönüşmesini sağlar. Böylelikle enerji tasarrufu oluşturmaktadır. Karım odası çok amaçlı kullanım alanı olan önemli bir parçadır.

Toz filtresi, atmosferden alınan havanın temizlenmesi adına kullanılması gereken bir üründür. Hepa filtre, panel filtre ve torba filtre olmak üzere üç adet çeşidi bulunmaktadır.

Ön soğutucu ve ısıtıcı bölümleri vardır. Bu bölüm yaz ve kış aylarında büyük önem kazanmaktadır. Kullanılan nem ve su ayarında ise önemli bir rolü bulunmaktadır.

Nemlendirici bölümü ise nemin ayar dengesinden sorumlu olan üründür. İhtiyaç halinde püskürtmeli, sulu ve ya buharlı nemlendirme seçenekler devreye girer.

Damla tutucu bölümü ise nemlendiriciden kaçmayı başaran suların çıkış havası ile birlikte karışımını engelleyen alana verilen isim olarak tanımlanabilir.

Salyangoz Fan ve Radyal Fan Arasındaki Farklar Nelerdir?
SONRAKİ YAZI