Havalandırma testi, çok önemli bir konudur. Aynı zamanda tamamlanmış imalatlar ve tesis için her zaman periyodik aralıklarla test, balans ve ayar mutlaka yapılmalıdır. Bunun yanında, enerji sarfiyatı da en aza indirilmelidir.

Havalandırma Ölçümü Nasıl Yapılır

Hava Hızı (Debi) Ölçümü Kanallarda yer alan hava hızları ölçümü, debi ölçüm probları ile ortalama alınarak yapılır. Hava kanalı içine üstten ve yandan olmak üzere, + şeklinde yerleştirilmiş olan sensörler, çıkışları birbirlerine paralel olarak bağlanarak tüm kesit taranarak ortalama hava hızının tespit edilmesini sağlarlar.

Her geçen gün gelişen ve değişen teknolojiye de ayak uydurmamız gerekir. Özellikle de teknik bir bölümde çalışacak kişilerin bu konuda çok daha hassas olması gerekir. Siz de çağımızın, insan hayatında önemli yeri olan ve gelişime açık merkezi havalandırma ve iklimlendirme sistemleri mesleğine adım atıyorsunuz.

Aynı zamanda iklimlendirme alanında bilgi ve daha çok beceriye dayalı gerçekleşen uygulamalarda merkezi havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde ayar, test ve dengeleme işlemleri yapılır.

Proje aşamasında detaylı bir şekilde ele alınan bu konuların, sistemin uygulanması sonucunda gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilebilmesi için yapılan muayene ve deney sürecinin tümünde test, balans, ayar ve devreye alma işlemleri de çok büyük önem taşır.

Hava Hızı Ölçmek

Havalandırma tesisat sistemlerinde, en az işletme giderleri ve en az enerji ile istenilen konfor şartlarının kolay bir şekilde sağlanması ön şartlardan birisidir. Havalandırma sistemleri için gerekli hava hızını sağlayabilmek için de debi, hava ve basıncını kolaylıkla karşılayabilen fanlar tercih edilebilir.

Gereken havanın hızını ölçme işlemi ise çeşitli cihazlar yardımı ile yapılır. Hava kanallarında hız ve debi ölçümü yapmadan hemen önce bazı kurallara dikkat edilmek gerekir. Dağıtıcı hava kanalı sistemi ise, erişilebilen ve mümkün olan yerlerde hızlı bir şekilde kontrolden geçirilir ve hava debisi de ayarlanır. Hava ölçümü ve debi ayarı ise:

Her ana hava kanalı, düz kanalın son bölümüne yakın olan bölümden ve düz parçasının hava akış yönünden hız ölçümü yapılır.

Ölçüm, kalibre edilmiş olan bir velometre ya da anemometre, pitot tüpü sayesinde yapılır.

Gerçekleştirilen ölçümlerin ortalaması alınarak kanal kesitine göre geçen havanın da debisi bulunur.

Atmosferik basınç şartları ve sıcaklık standart şartlardan çok daha farklı ise düzeltme sayısı ile çarpılması gerekir.

Kanal sistemine gelen hava olması gerekenden fazla ise çıkış damperli fan devri de azaltılarak ya da çıkış damperi kısılarak istenen hava debisi kolaylıkla elde edilir.

Kollarda bulunan hız ölçümlerine göre de istenilen kol hava debilerini de sağlayacak bir şekilde kolon klapaları da ayarlanır.

Sistemde hacim damperleri ve bütün klapalar tam açık durumdayken üfleme, emiş ve egzoz fanları çalışır bir haldeyken dönüş ve taze hava oranı da damperlerle ayarlanır. Kanal hava hızının ölçülmesi konusunda ise farklı çeşit velometreler ve anemometreler de kullanılır.

Havalandırma kanallarında bulunan basıncın ölçülmesi için çeşitli pitot tüpleri ve tip manometreler birlikte kullanılır. Gelişmiş manometreler aracılığı ile kanal havasının sıcaklık ve hız değerlerini de bir anda ölçebilirsiniz.

Havalandırma Tesisatının Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Klima ve havalandırma tesisatının periyodik kontrolü ekibimizdeki uzman ekipler tarafından gerçekleştirilir. Bu kapsamda ilk olarak hava akımını sağlayan parçaların denetlenmesi gerekir. Eksik ya da hasarlı parça olup olmadığına da bakılır.

Aynı zamanda havalandırma kanallarının kontrolü gerçekleştirilir. Tesisatta yer alan fanların durumu tespit edilir. Eğer hava filtresi varsa kontrol edilir. Hava akımını sağlayan hava filtresi ve borular varsa temizlenir. Havanın temizliği ve hızı ölçülerek kontrol tamamlanır.

Periyodik kontrol kapsamında gerçekleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkili çalışanların raporları da geçerli sayılır. ERF Laboratuvarı; teknik imkanları, uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile birlikte periyodik kontrol konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkili hizmet verir.

Havalandırma Ölçümü Nedir?

Çalışma ortamında bulunan hava gereksiniminin kolaylıkla giderilmesi, kirlenmiş olan ya da kirlenen havanın uygun bir şekilde temiz hava ile bertaraf edilmesi, ortamda bulunan sıcaklık, nem ve uygun hava akımının termal konfor şartlarına uygun bir şekilde sağlanması için havalandırma tesisatının uygun bir şekilde kurulması da gerekir.

Çalışma ortamlarında bulunan havalandırma sistemleri ise, “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine bağlı bir şekilde tasarlanır.

İş Ekipmanlarının Kullanımı için Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Periyodik Kontrol, Ek-III Bakım ile ilgili konular kısmında, “Havalandırma tesisatı periyodik muayene kriterleri ve aralığı standartlarda aksi bir şekilde görünmemiş iş ekipmanlarının periyodik muayeneleri ve kontrolleri varsa imalatçının öngördüğü kriterlerde ve aralık göre yapılır.” ibaresinde yer alan prensibe göre çalışma ortamında belirli aralıklarla periyodik kontrol yapılması gerekir.

Havalandırma Ölçümü ve Uygun Hava Kalitesi

Teknik olarak kısaca belirtmek gerekirse odada bulunan havanın kalitesi ile ilgili konuşmak için öncelikle CO2 ve oksijen seviyesine bakmamız da gerekir. Tavsiye edilen oran; 1000 litre havada maksimum yaklaşık 1 litre CO2 ya da 1000 milyon (ppm) şeklinde tanımlanabilir.

Bulunduğumuz odada bulunan CO2 konsantrasyonu bu sınırı zaman içinde geçtiği gibi uzun bir süre kaldığında zamanla burada bulunan kişilerde konsantrasyon bozukluğu ve baş ağrısı gibi sıkıntılar verir.

Sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması için öncelikle yüksek hijyen kalitesinde doğal yollarla sağlıklı bir hava kalitesinin olması gerekir. Toplantı odalarında ve ofislerde kontrollü bir şekilde havalandırmak, enerji tüketimini azaltmak ve konforu yükseltmek en öncelikli hedeftir. Odadaki hava şartları ise, sadece kimyasal, fiziksel ve biyolojik limit değerlerini kontrol altına alındığı zaman termal konfor şartlarını sağlamış olur.

Orta büyüklükte olan bir ofis alanı için günde yaklaşık 3-8 kere ortamın havalandırılması gerekir. Ortamın kullanım amacına göre de kişi başına saatlik olarak taze hava ihtiyacı değişkenlik gösterir. Bununla birlikte ofis ve büro ortamlarındaki kişi başına hava miktarı ise 30 m3/h olması genellikle tavsiye edilir.

Havalandırma kanalında bulunan hava debisi ve hava hızı, kanalın kullanım amacı ile yapının cinsi ile gürültü durumuna da bağlı olur. Tesisteki havanın kullanım amacına göre ise uygun hızı seçmek gerektiği hiç bir zaman unutulmamalıdır.

Olması gerekenden fazla hava akım hızı olması da kanallarda gürültü oluşmasına yol açar. Çünkü hava hızı sistem fanının da gücü ile ilgili olduğu için hava hızı artışı ile fan yükünün ve debisinin de artırılması gerekir.

Salyangoz Fan ve Radyal Fan Arasındaki Farklar Nelerdir?
SONRAKİ YAZI