Günümüzde işyeri duman tahliyesi, çok fazla havalandırmanın olduğu büyük üretim tesislerinde bile sıklıkla ihmal edilen bir alan olabilir. Duman tahliye sistemlerine ilişkin, duman tahliyesinin faydalarını, duman ekipmanı türlerini ve çalışma ortamındaki toksik parçacıkların potansiyel risklerini tam olarak anlamanız son derece önemlidir.

Üretilen bazı parçacıklar iç mekandaki havayı kirleterek, insanların soluması da dahil olmak üzere sağlık ve güvenlik risklerine neden olur. Bu konuda duman zehirlenmelerine karşı dikkat edilmelidir. Duman egzoz fanları bu soruna en mantıklı çözümdür. Duman egzoz fan tahliyesi, kalifiye bir profesyonelin müdahalesini gerektiren kesin standartlara göre ERF Group ürün çeşitleri ile gerçekleştirilmelidir.

duman egzoz fanları

Duman Egzoz Ne İşe Yarar?

Duman egzoz fanları, çalışma prensipleri gereği, çalışma ortamındaki toksik partikülleri ve tozları filtrelemek ve uzaklaştırmak için kullanılır. Çoğu şirket, bu tür sistemleri uygulamak için yönetim organlarının katı sağlık ve güvenlik kurallarına tabi olacaktır.

Duman egzoz fanları, kirli havayı odaya emen ve ardından filtreden geçen temiz havayı geri veren bir hava filtresi gibidir. Filtrasyondan sonra tüm toksik ve toz parçacıkları filtrenin içinde tutulur. Duman egzoz fanları, ısı, gaz ve yanmamış malzemeleri dışarıya tahliye ederek yangının yayılmasını önler.

Yangının ürettiği duman ve yanıcı gazlar, yangın durumunda bina sakinlerinin tahliyesini ve binalardaki acil servislerin etkili müdahalesini sıklıkla aksatmakta ve bazen de engellemektedir. Bu konuda ERF Group tarafından kurulan duman egzoz fanları çok kontrollü olmaktadır.

Duman Egzoz Fanları Süreçleri

ERF Group duman egzoz fanlarının üç farklı aşaması mevcuttur. Tehlikeli maddeler filtre sistemi tarafından yakalandıktan sonra, büyük parçacıkların bir ön filtre kullanılarak orta veya ince toz parçacıklarının içine hapsedildiği ilk filtre aşamasına girer.

Daha sonra hava, çok daha küçük parçacıkların EPA veya HEPA parçacık filtresinde tutulduğu ikinci aşama filtreye geçer. Son üçüncü aşama filtresi gazlar içindir. Gazları, kokuları, yapıştırıcıları ve solvent dumanlarını giderir.

3 katmanlı duman egzoz sistemin sonucu, temiz havanın işyerinde toksin veya zararlı parçacıklardan arınmış olarak yeniden sirküle edilmesidir. ERF Group ürün portföyünden işyerine ve uygulama türüne bağlı olarak uygun bir duman egzoz fan sisteminin seçilmesi

Duman Egzoz Kullanım Alanları?

İki tip duman egzoz fanı sistemi vardır: hacimsel ekstraksiyon ve pin ekstraksiyonudur. Geniş bir alan üzerinde kapsama gerektiğinde hacim ekstraksiyonu en uygunudur. El lehimleme kaynakçılar, robotik veya kaynak banyoları, yapıştırıcı ve kimyasal mikroskobik kaynak gibi alanlarda çok sık tercih edilen duman egzoz fanlar en iyi çözümdür.

Genel olarak pek çok iş yerinde doğal duman tahliyesi prensibi ile duman tahliyesine ilişkin çok sayıda düzenleme bulunmaktadır. ERF Group ürün kurulum işlemlerinde binaya bağlı olarak doğal duman tahliyesine ilişkin düzenlemeler de farklılık gösterir. Bu kapsamda uzman elemanları ve kaliteli ürün çeşitleri ile en uygun egzoz duman fanlarının kurulumunu yapmaktadır.

Duman Egzoz Fanı Seçimi

Doğru duman egzoz fanı nasıl seçiminde tüm solvent ve kimyasal türleri her zaman bir malzeme ile birlikte gelir ve her zaman okunmalıdır. O malzemeye ilişkin tüm sağlık ve güvenlik bilgilerini listeleyen bir belge bulunmaktadır. Çoğunlukla malzeme içinde bulunan tüm kimyasal bileşikler listeleyecek ve kullanım ve işleme konusunda rehberlik sunulacaktır.

İşyerinde tehlikeli maddeler kullandığımız bazı ülkelerde, işverenin yasal olarak çalışana bilgi, talimat ve bazı durumlarda çalışanların maddelere maruz kalabileceği eğitimler vermesi gerekir. Doğru bir egzoz fan seçmek için her zaman MSDS ile başlanmalıdır.

Kullanımdan sonra ERF Group elemanları tarafından işyerindeki parçacıkların türünü belirtmek için listelenen tüm bilgilere sahip olacaksınız. Gerekli bilgileri ve öneriler ERF Group tarafından müşterilere sunulmaktadır.

Duman Egzoz Fan Sistemleri

ERF Group duman egzoz fanı menfezlerinin kullanışlı açılma yüzeyi, çalışma tipine, odanın yüksekliğine ve perdelerin dikey yüksekliğine göre belirlenen duman tabakasının kalınlığına bağlı olarak kurulmaktadır. Doğal duman tahliyesinin etkinliği aynı zamanda yüzey alanına ve temiz hava kanallarının binanın alt kısmına yerleştirilmesine de bağlıdır.

Bu kapsamda zehirli gazların içeriğini azaltmak, yeterli oksijen seviyesini korumak, maksimum görünürlüğü korumak için dikkat edilmesi gerekenler arasında en önemli konu duman egzoz fanı olmaktadır. Her bina yapısı ve büyüklüğü nedeniyle farklıdır ve bu nedenle her bina tipine uyarlanmış bir duman tahliye tesisatı tasarlamak gerekir.

Duman Egzoz Fan Kurulum Süreçleri

Binalardan duman tahliyesi süreçlerinde duman ERF Group egzoz fanı kurulumu, binanın iki cephesi arasında çekme veya süpürme etkisi ile dumanın giderilecek hacminin tatmin edici bir şekilde boşaltılmasının sağlanması yoluyla gerçekleştirilir. ERF Group egzoz fanı kurulumu şu şekilde yapılır:

Duman egzoz fanları duman tahliye panjurları aracılığıyla alanın alt kısmına temiz hava getirilmesi şeklinde yapılmalıdır.

Çatıdaki duman çıkışları veya cephedeki açıklıklar yoluyla binanın üst kısmındaki duman ve ısı tahliyesinde, dış taze hava girişleri dumandan etkilenmeyen bir alana yerleştirilmelidir.

Fanlar bulunan alandaki havanın sirkülasyonunu ve çalışma ortamına yeterli oksijen sağlanmasını sağlar. Modele bağlı olarak fanlar duvara kolayca monte edilebilir veya daha büyük borulu havalandırma sistemlerinin sonu olarak kullanılabilir.

Duman Egzoz Fanı Avantajları

İşyerlerinde üretim yapılan her alanda kurulumu yapılan duman egzoz fanları ERF Group tarafından son derece profesyonel ve ihtiyaca uygun şekilde yapılmaktadır. Bu kapsamda duman egzoz fanları hem temiz hava sağlar hem de pek çok farklı avantaja sahiptir. Bunlar:

Duman egzoz fanları, sıcak gazların solunması sonucu oluşan iç yanıkları önler. Duman, yanıcı maddelerin pirolizi ve tutuşmasını kolaylaştıran sıcaklıkları ve çok sayıda yanmamış gaz içeren bileşimleri nedeniyle yangının yayılmasında önemli bir faktördür. Bu konuda duman egzoz fanları çok önemli bir role sahiptir.

Bir üretim tesisinde oksijen eksikliği nedeniyle oksijenin yangın tarafından tüketilmesi, iş yerinde çalışanların bayılmasına ve hatta ölüme yol açmasına neden olabilir. Bu konuda duman egzoz fanları en uygun güvenlik ve önlemleri sağlayan sistemlere sahiptir.

Duman Egzoz Fanı Uygulama Sonuçları

Duman egzoz fanları dumanın, gazların ve ısının kontrolünü ve tahliyesini garanti eder. Böylece duman tahliyesi, kabul edilebilir düzeyde oksijene sahip bir serbest hava yüksekliği ve duman tabakası altında görünürlük yaratarak tüm yanma ürünlerinin tahliye edilmesini mümkün kılar, toksik gazların konsantrasyonunu önemli ölçüde azaltır ve sıcaklığı önemli ölçüde azaltır.

Bütün bu süreçte ERF Group ürünleri içinde yer alan ve iş yerinde ya da herhangi bir alanda bulunan fan çok önemli bir yere sahiptir. Kullanım olarak avantaj sağlayan bu fanlar aynı zamanda uzun ömürlü oldukları için de uzun yıllar kullanım sağlarlar.

Duman Egzoz Fanları Özellikleri

ERF Group fanları akla gelebilecek her uygulamada göz önüne alınan her durumda, çok çeşitli tasarım ve tahrik tiplerinde bulunabilir. Spektrum, düşük basınçlı modellerden yüksek basınçlı modellere kadar uzanır ve her gereksinim için belirlenen çalışma noktasına uygun güç karakteristiğine sahip bir duman egzoz fanı mevcuttur.

Yüksek veya düşük proses sıcaklıkları, agresif ortamlar veya katılar için modeller mevcuttur ve ayrıca patlamaya karşı korumalı versiyonları da mevcuttur. Düşük akustik güce sahip ERF Group ürünleri, standart bir tasarıma veya tesislerinize entegrasyon için özel bir tasarıma ihtiyacınız varsa en uygun şekilde ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Salyangoz Fan ve Radyal Fan Arasındaki Farklar Nelerdir?
SONRAKİ YAZI