Blower, kullanımı yapılan sistemlerde kısmi veya tam bir vakum oluşturmak için bir tanktan hava veya gaz çıkaran bir cihazdır. Hava, kapalı alandaki basınçta kademeli bir azalma ile emilir. Emilen gaz molekülleri daha sonra ortam havasına veya başka bir tanka boşaltılır. Vakum pompaları laboratuvarlar ve medikal sanayi, gıda paketleme ve kimya sanayi gibi çeşitli sektör alanına göre kullanılmaktadır.

Genelde blowerlar bir başka adıyla vakum pompası emisyona uğramış olan ortamda yer alan havanın yüksek debi ve düşük basınçta transferini sağlamaktadır. Aynı zamanda motordan almış olduğu motor gücü yardımı ile fanı döndürebilen tesisat ekipmanları olmaktadır.

Blower Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Blower Kullanım Alanları

Doğru blower seçmek için birkaç faktörü göz önünde bulundurmanız gerekecektir. Her şeyden önce, seçiminizin istenen uygulama ile uyumlu olması gerekir. Bu, gerekli teknolojiyi, yağlamayı, kimyasal direnci, vakum seviyesini ve gerekli akış hızını belirlemenize olanak tanımaktadır. Blower seçiminizi yönlendirmesi gereken temel faktör, istenen vakum kalitesi ve seviyesidir. Birkaç blower türü vardır:

  • Birincil veya endüstriyel blower
  • İkincil blower
  • Ultra yüksek blower

Üçü arasındaki fark, artık gazların basıncıyla ölçülen, elde edilen molekül sayısının seyrekliğinde yatmaktadır. Basınç ne kadar düşük olursa, buna bağlı olarak, cm³ başına molekül sayısı o kadar düşük olur. Sonuç olarak, vakum kalitesi daha yüksektir.

Blower Özellikleri

Pompa akış hızı: akış hızı makinenin boşaltma süresine bağlıdır. Bu nedenle, prosesin ihtiyaçlarına göre hem gerekli pompalama hızını hem de hava akışını üretmek için blower kapasitesinin değerlendirilmesi gereklidir. Genel bir kural olarak, akış hızı ne kadar yüksek olursa, boşaltma süresi o kadar kısa olur.

Kimyasal uyumluluk: Cihazın karşılaşabileceği tüm olası sorunlar analiz edilerek seçilen vakum pompası ile uygulamanızda kullanılan gazların uyumluluğunun sorgulanması gerekmektedir.

Yağlama: Blower ürünü yağlamanız gerekip gerekmediğini kendinize sormanız önemlidir. Yağlanmış bir blower daha yüksek verimliliğe ve daha büyük dirence sahiptir. Ancak çok düzenli bakım gerektirir. Laboratuvar alanında kuru blower tercih edilecektir.

Bakım ve maliyetler: Bazı kriterlere göre, bakım döngülerinin sıklığını analiz etmek gerekli olacaktır. Bu, satın alma fiyatının yanı sıra işletme ve bakım maliyetlerini de hesaba katması gereken kurulumunuzun toplam maliyetini belirleyecektir.

Blower Kullanımı

Vakum pompalarının yaygın olarak kullanılması, üretim süreçlerine yardımcı olan bir teknolojinin işaretidir. Çevre, kimya, sağlık, gıda işleme, plastik, ambalaj, cam, metalurji, seramik, matbaacılık ve çok daha fazlası tüm endüstri dallarında kullanılmaktadır.

Klima sistemleri için vakum pompaları soğutma ve iklimlendirme alanında önemli bir rol oynamaktadır. Her ikisi de otomotiv sektöründe kullanılmaktadır. Amaç, klimanın düzgün çalışmasını sağlamak için giriş havasındaki nemi uzaklaştırmaktır.

Gıda Sektöründe Blower Kullanımı

Gıda alanında kullanılan, ağırlıklı olarak gıda endüstrisi ve şişeleme tesislerinde kullanılmaktadır. Gıda işlemede her zaman bir vakum pompası bulunmaktadır. Ayrıca tütün nemlendirme, sebze temizleme, jambon kurutma, patates havalandırma, somon işleme ve sosis makineleri gibi daha özel uygulamalarda da bulunurlar. Gıda vakum pompalarının diğer kullanımları süt işleme, kahve kavurma ve şeker üretiminde yer almaktadır.

Vakum pompaları, gıda paketlemenin önemli bir parçasıdır. Doldurma ve mühürleme makinelerinde, gıda paketleme ve işlemede ve PET kapların imalatında kullanılmaktadır. Vakum pompaları ayrıca gıda dışı sektörde de önemli bir rol oynamaktadır.

Çevre- Kimya Sektörlerinde Kullanımı

Genelde kullanım alanları çok yaygın olan blower birçok uygulama için kullanılmaktadır. Örneğin, oksijen zenginleştirme veya atık su arıtma, depolama alanları ve güneş kollektörlerinden atık bertarafı için de kullanımı çok sık olmaktadır. Bu teknoloji aynı zamanda biyogaz tesisleri için kompresör alanında da büyük katkı sağlamaktadır.

Kimya endüstrisinde, blower kullanımı, gazların, kimyasalların, karışımların ve diğer malzeme türlerinin transferinin yanı sıra endüstriyel ölçekli üretim için ham maddelerin işlenmesi alanında yaygın olmaktadır.

Çeşitli Sektörlerde Blower Kullanımı

Vakum pompaları, plastik, kauçuk ve reçine işleme uygulamalarında bulunur. Birkaç örnek vereck olursak kalibrasyon, plastik filmlerin temassız tornalanması, kurutucular, vakum işlemleri, kompozit malzemelerin üretimi, genleşmiş polistiren köpük üretimi gibi alanlar olmaktadır.

Matbaa ve kağıt endüstrisinde, nihai ürünü üretmek için mukavva üretiminin çeşitli aşamalarında merkezi hava ve vakum sistemleri gereklidir. Baskı ve kağıt üretiminin çeşitli aşamalarında vakum basıncı ve vakum teknolojisinin kullanılması esastır.

Seramik ve mermer üretiminde, gaz giderme, gazı uzaklaştırmak için blower kullanılmaktadır. Seramik üretiminde vakum pompası yardımıyla sorunsuz üretim gerçekleşmektedir. Bu pompalar üretim sonrası veya ürün ve malzemelerin montajında ​​da kullanılmaktadır. Ahşap sektöründe muhafaza, vakumlu kurutma ve vakumlu presleme işlemi için vakum teknolojisi kullanılmaktadır.

Vakum pompası, analitik uygulamaların çeşitli alanlarında kullanılabilir: lazer, kaçak tespiti, dondurarak kurutma, kütle spektrometresi, kromatografi, mikroskopi, oda simülatörü, vakum altında damıtma, jel kurutma, santrifüj ve laboratuvar otoklavı.

Fan ve Blower Kullanımı

Fanlar, havayı dolaştırmak için kullanılan mekanik cihazlardır. Buna dayanarak, fan bir odanın hava sirkülasyonu yapan ve yalnızca belirli veya belirli bir alana odaklanan bir üfleyici olarak blower ile ayrılmaktadır. Genelde fan ve blower arasındaki farklar, her ikisi de hava akışı açısından benzer olsa da, teknik olarak farklı olmaktadır. Fan ve blower arasındaki temel fark hava akışıdır.

Genel olarak fan, havayı hareket ettiren elektrikli bir cihazdır. Blower ise fandan oluşan ve havayı fandan alıp belirli bir yere veya noktaya yönlendiren mekanik bir cihazdır. Bir fan, havayı tüm odada veya geniş bir alanda dolaştırırken, bir blower basınçta yalnızca belirli bir yönde veya noktada konumlandırılır.

Fan ve Blower Farkları

Genel olarak, endüstriyel proseste havalandırma için hava sağlamak amacıyla fanlar ve vakum pompalarını kullanmak son derece yaygın olmaktadır. Bunlar sanayide soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Her ikisi de klimalar, mikrodalga fırınlar gibi diğer elektrikli cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hava üretmek için ihtiyaç duydukları basınca göre kullanılsalar da, her ikisi de buna göre kullanılır. Genelde blower olarak kullanılan cihazlar, orta basınçta gaz hacimlerini hareket ettirmektedir. Fanlar düşük basınçta büyük hacimlerde gazı hareket ettirebilir.

Tanım olarak fan, hava gibi bir sıvıda akış oluşturmak için kullanılan bir makinedir. Dönen ve havada hareket eden kanatlardan veya bıçaklardan oluşur. Kanatların ve göbeğin bu dönen tertibatı, çark, rotor veya ray olarak bilinir. Pervaneler, hava akışını yönlendirmeye ve düşük basınçlı hava oluşturmaya yardımcı olur.

Fan ve Blower Farklı Özellikleri

Fanların birçoğu elektrik motorları ile çalıştırılmaktadır, fakat hidrolik motorlar ya da içten yanmalı motorlar şeklinde başka kaynaklarda kullanılabilirler. Bu bakımdan her iki cihazda çalışma özelliğine göre farklılık sağlanmaktadır. Bu bağlamda düşünecek olursak fan ve blower arasındaki temel farklar şu şekildedir:

  • Fan, büyük hacimlerde gaz üretmek için daha az basınç kullanılır. Blower ise büyük hacimlerde gaz üretmek için yüksek basınç kullanılır.
  • Bir fan, havayı tüm oda veya oda boyunca dolaştırır. Blower ise havayı sadece belirli ya da sivri şekilde bir alanda dolaştırmaktadır.
  • Fanlar, tüm alanda hava sağlar. Blower, havayı belirli bir yere veya noktaya iletir.
  • Fanlar elektrikle çalışan bir motor ve bıçaklardan oluşur. Blower bir dış kapak, bir giriş ve bir çıkıştan oluşur.
Salyangoz Fan ve Radyal Fan Arasındaki Farklar Nelerdir?
SONRAKİ YAZI