HNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış özel klima santrallarıdır.

Bağıl nemin %60'ın üzerine çıkması yalnız konfor şartlarını bozmakla geri kalmamakta, buna ilaveten duvar ve pencerelerde yoğuşmanın meydana gelmesine neden olmakta, mahal dahilindeki tüm tesisat elemanlarına da zarar vermektedir.

HNS serisi santrallar havuz dahilinde en yüksek konfor şartlarını temin, gerektiği zamanlarda yüksek mutlak nemin giderilmesini temin amacıyla tasarlanmış paket tip klima üniteleridir.

NEM ALMA PROSESİNİN UYGULANMADIGI GECE İSLETİMİ

Dönüş havası fanı kapalı, üfleme havasını çalıştırılmaktadır. Soğutma devresi kapalıdır. Dönüş havası, karışım damperi ve son ısıtıcıdan geçirilerek havuz mahali yeterli hava ile ısıtılır.

NEM ALMA PROSESİNİN UYGULANDIĞI GECE İSLETİMİ

Kullanımın yoğun olmadığı gece işletimlerinde, Dönüş havası Heat-Pipe ısı geri kazanım bataryosından ve daha sonra evaporatörden geçirilerek nem alma işlemi gerçekleştirilir. Nemi alınan hava ısınmış halde mahale gönderilir. ( Gerekli olduğu istenilen değerlere kadar ısıtılır.)

NEM ALMA PROSESİNİN UYGULANDİĞİ GÜNDÜZ İŞLETİMİ

Dönüş havası ile gerekli taze hava miktarı korıştırılır. Dönüş havası Het-Pipe ısı kazanım botoryosındon ve daha sonra evaporatörden geçirilerek nel olma işlemi gerçekleştirilir. Nemi alınan hava karışım yopıldıktan sonra Heot-Pipe üst kısımdon ve kondenserden geçirilerek ısınmış halde mohole gönderilir. Taze hava kadar dönüş havası egzost edilir.

 

NEM ALMA PROSESİNİN UYGULANMADIĞI GÜNDÜZ İŞLETİMİ

  • Düşük seviyede taze hava kullanılır.
  • Gerekli durumlarda sadece ısıtma yapılır.
  • Kompresör kapalıdır.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE İŞLETİMİ (NEM ALMA VAR/YOK)

Nem alma ve havalandırma işlemleri maximum dış hava ile yapılmaktadır.

 

 

 

Teklif Formu
Hemen teklif almak için aşağıdaki formu doldurup gönder butonuna tıklayın, ilgili birimimiz size hızlı bir şekilde dönüş yapsın.
Size Yardımcı Olmak İçin Buradayız