Su soğutma kulelerinde hava ile suyun ısı alışverişi yapması için ihtiyaç olan ısı transfer yüzeyini oluşturur. Suyu zerreciklere ayırarak, soğumasını sağlar. PP ( Polipropilen ) malzemeden enjeksiyon baskı yöntemi ile imal edilir. Yüksek sıcaklıklardaki proses sularında ( yaklaşık 80°C ) dahi başarı ile kullanılır. Suyun; kirli, yağlı, tufallı, kireçlenmeye müsait olduğu ve ortamın çok tozlu olduğu işletmelerde tercih edilir. Su içerisinde askıda katı madde oranı; sürekli ( 24 saat) çalışmada 300, kısa süreli ( 10 saatten az ) çalışmalarda 500 ppm mertebesini geçmemelidir. Yeniden kullanılmak üzere temizlenmesi mümkündür. Bakım maliyeti oldukça düşüktür.